[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Konkurs ofert na najem części lokalu użytkowego nr 106 w „Recepcji” – budynku przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego

Numer sprawy:
SKW.211.18.2018
Tryb zamówienia:
Konkurs ofert
Termin składania ofert:
13.04.2018 r.