[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji 56.Festiwalu „Jazz nad Odrą,” w hotelu położonym we Wrocławiu o standardzie nie niższym niż dla hotelu zaszeregowanego do kategorii czterogwiazdkowej

Numer sprawy:
ZP/US/2/2020
Tryb zamówienia:
zamówienie na usługi społeczne
Termin składania ofert:
7.09.2020