[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Usługi drukowania materiałów informacyjno-promocyjnych dla samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław, wraz z dostawą

Numer sprawy:
ZP/PN/1/2019
Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:
15.01.2019 r., godz. 12:00