[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Usługi drukowania materiałów informacyjno-promocyjnych dla samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław, wraz z dostawą

Numer sprawy:
ZP/PN/1/2020
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:
7.02.2020 godz. 15:00