[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Wykonanie remontu biura Zamawiającego mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46B, lokal nr 203

Numer sprawy:
ZP/PN/2/2020
Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:
01.09.2020