[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Wykonanie remontu biura Zamawiającego mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46B, lokal nr 203

Numer sprawy:
ZP/PN/5/2019
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:
15.11.2019