Dyrekcja

Olga Nowakowska – Dyrektor

Dane Instytucji:
Strefa Kultury Wrocław
ul. Ruska 46A wejście B lok. 203
50-079 Wrocław

tel: 71 712 75 60
sekretariat@strefakultury.pl
strefakultury.pl
NIP: 897-191-63-03
REGON: 524050239