Idea

Biuro Festiwalowe Impart 2016 powstało w 2012 roku z połączenia dwóch instytucji: Wrocław 2016 – biura odpowiedzialnego za zakończoną sukcesem kandydaturę Wrocławia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury oraz Centrum Sztuki „Impart” – organizacji współtworzącej krajobraz kulturalny miasta od kilkudziesięciu lat. Biuro w nowym kształcie stało się osią organizacyjną roku ESK: zrealizowało setki projektów, przy wielu kolejnych współpracowało z ponad 350 partnerami i tysiącami wrocławian. Wrocław jako jedno z niewielu miast – Europejskich Stolic Kultury – zdecydował się na kontynuowanie działalności jednostki odpowiedzialnej za organizację obchodów. – Od samego początku wiedzieliśmy, że instytucja odpowiedzialna za organizację ESK pozostanie po 2016 roku otwarta dla wrocławian, a wraz z nią kontynuowane będą najważniejsze projekty zapoczątkowane w roku obchodów – komentował ówczesny Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Bogactwo dorobku ESK, potrzeba pielęgnowania wieloletniego dziedzictwa Centrum Sztuki „Impart” i nowe wyzwania, które stanęły przed instytucją, sprawiły, że w 2018 rok weszła ona już jako Strefa Kultury Wrocław.

Program biura w nowej odsłonie podzielono na trzy obszary, na który złożyły się zarówno projekty stworzone z inicjatywy ESK Wrocław 2016, te realizowane wcześniej przez Centrum Sztuki „Impart” i Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz takie, których powstanie było wynikiem prowadzonej w 2017 roku ewaluacji. Działalność Strefy Kultury Wrocław do końca stycznia 2022 roku opierała się na trzech głównych filarach: miejsca, festiwale i programy.

1 lutego 2022 roku ze Strefy Kultury Wrocław wydzielony został Wrocławski Instytut Kultury, który zajmie się rozwojem dotychczasowych projektów społecznych, animacyjnych, badawczych i kompetencyjnych o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym.

Od 1 stycznia 2023 roku Strefa Kultury Wrocław zarządza klubem Firlej zlokalizowanym przy ul. Grabiszyńskiej 56.