[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Dostawa cyfrowego projektora kinowego wraz z dedykowanym do niego obiektywem dla samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław

Numer sprawy:
ZP/PN/3/2019
Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:
06.06.2019 r., godz. 12:00