[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Hotelarskie usługi noclegowe we Wrocławiu na potrzeby samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław

Numer sprawy:
ZP/US/3/2018
Tryb zamówienia:
Usługi społeczne
Termin składania ofert:
19.07.2018 r. do godz. 12:00