[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych na potrzeby samorządowej instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław

Numer sprawy:
ZP/TP-2/2021
Tryb zamówienia:
tryb podstawowy
Termin składania ofert:
29.07.2021
Postępowanie jest prowadzone na Platformie przetargowej i dokumentacja jest dostępna pod adresem https://strefakultury.logintrade.net/zapytania_email,52162,a1dae5a2d1a0af9ea3d8ee9a5c7601d5.html