[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Świadczenie hotelarskich usług noclegowych we Wrocławiu na potrzeby organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog – Wrocław 2021 r.

Numer sprawy:
ZP/TP-4/2021
Tryb zamówienia:
tryb podstawowy
Termin składania ofert:
28.09.2021
Postępowanie jest prowadzone na Platformie przetargowej i dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem https://strefakultury.logintrade.net/zapytania_email,58274,58d3f6334e9bdc9242b881ce2ffc1682.html