[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Świadczenie usług hotelarskich w zakresie noclegów we Wrocławiu, w okresie 2 lat na, potrzeby zakwaterowania osób, w związku z organizacją projektów kulturalnych realizowanych przez samorządową instytucję kultury Strefa Kultury Wrocław

Numer sprawy:
ZP/US/3/2020
Tryb zamówienia:
zamówienie na usługi społeczne
Termin składania ofert:
20.01.2021