[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Świadczenie usług portierskich i dozoru mienia w obiekcie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu od 01 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Numer sprawy:
ZP/TP-3/2021
Tryb zamówienia:
tryb podstawowy
Termin składania ofert:
27.08.2021
Postępowanie jest prowadzone na Platformie przetargowej i dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem https://strefakultury.logintrade.net/zapytania_email,54990,9ba519b0952ad204cf22dee5906307d1.html