[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Zabezpieczenie i ochrona fizyczna imprezy masowej pn. Sylwester „WROCLAW RESPECT”, którego realizacja zaplanowana jest na placu Gołębim wrocławskiego Rynku dnia 31 grudnia 2019r.

Numer sprawy:
SKW.411.40.2019
Tryb zamówienia:
zapytanie ofertowe
Termin składania ofert:
24.10.2019