[print-me target="div#zamowienie"]
Zamówienie na:

Zapewnienie sprzętu nagłośnieniowego zgodnie z riderami technicznymi zespołów teatralnych uczestniczących w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Dialog Wrocław 2021

Numer sprawy:
SKW.4111.32.2021
Tryb zamówienia:
zamówienie kulturalne
Termin składania ofert:
nie dotyczy