Tłumacz PJM

Grafika, przedstawia dłonie informujące o języku migowym

Tłumacz Polskiego Języka Migowego dostępny w Strefie Kultury Wrocław

SKW realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do kasy biletowej, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę lub link:

https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=StrefaKultury 

Kliknięcie  linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej  z pracownikiem.

Usługa dostępna jest w:

  1. Kasie biletowej w Impart Centrum (parter), ul. Piłsudskiego 19
  2. Kasie biletowej w Firleju (parter), ul. Grabiszyńska 56
  3. Biuro w Firleju (pierwsze piętro), ul. Grabiszyńska 56
  4. Sekretariat w biurze Strefy Kultury Wrocław (pierwsze piętro), ul. Ruska 46A wejście B lok. 203