Kontakt

Dyrektor Artystyczny: prof. dr hab. Andrzej Chorosiński
 
Producent: Wojciech Cencner, wojciech.cencner@strefakultury.pl
Promocja: Paula Szewczyk, paula.szewczyk@strefakultury.pl
Wolontariat: Anna Bandurowska, anna.bandurowska@strefakultury.pl, tel. +48 502 824 408
 
Kontakt w sprawie problemów z komunikacją: Wojciech Cencner, tel. +48 509 857 879