Kontakt

Biuro
Wrocławski Instytut Kultury
Barbara, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław
wroclawski@instytutkultury.pl
instytutkultury.pl