Mikrogranty

Od 1 lutego działania Mikrograntów są częścią programu Wrocławskiego Instytutu Kultury, który zajmie się rozwojem dotychczasowych projektów społecznych, animacyjnych, badawczych i kompetencyjnych o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym. 

Po aktualne informacje na temat działalności Instytutu i marcowego naboru do Mikrograntów zapraszamy na stronę instytutkultury.pl. Zachęcamy też do śledzenia rozwoju nowej instytucji w mediach społecznościowych: na FacebookuInstagramie i LinkedInie.

Mikrogranty to ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji czy rekreacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym, skierowane głównie do lokalnych społeczności. Program powstał w 2014 roku z okazji przygotowań do obchodów tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Od tamtej pory odbyło się 26. edycji, w wyniku których zrealizowanych zostało niemal 300 projektów.

Szczególnie ważne jest dla nas wsparcie mieszkańców i mieszkanek debiutujących w roli liderów/-ek, koordynatorów/-ek, animatorów/-ek, edukatorów/-ek, aktywistów/-ek w tworzeniu własnych, oddolnych inicjatyw. W programie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz nieformalne grupy osób fizycznych z dorosłym przedstawicielem. Wspólnie współorganizujemy inicjatywy, które mają wymiar kulturalno-społeczny, więziotwórczy lub artystyczny, np. warsztaty, spotkania, wydarzenia, gry miejskie itp. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla pojedynczego projektu to 5 000 zł brutto. Oprócz tej kwoty można liczyć na nasze wsparcie w kwestiach, które będą dla Was problematyczne, np. w działaniach administracyjnych, prawnych, logistycznych lub promocyjnych.

Mikrogranty są nastawione na edukację i rozwój umiejętności związanych z aktywnym wpływem na rzecz społeczności lokalnej, przekazywanie wiedzy i doskonalenie kompetencji osób debiutujących w obszarze realizacji projektów oraz już aktywnych. Istotne jest dla nas propagowanie decentralizacji – w wymiarze przestrzennym, instytucjonalnym, organizacyjnym oraz wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli. Staramy się nakłaniać mieszkańców do realizacji swoich inicjatyw w najbliższym, lokalnym środowisku, poza osiedlem Stare Miasto. Aktywnie budujemy sieci współpracy między różnymi podmiotami życia społecznego i mapujemy inicjatywy o wspólnych celach, obejmujące podobne działania w różnych lub tych samych obszarach miasta.

W 2017 roku uruchomione zostały dwie nowe inicjatywy, które pozwalają na realizację powyższych celów i budowanie społeczności lokalnych bohaterów:

  • Mikroagora to spotkania zwycięzców i zwyciężczyń każdej z edycji Mikrograntów (funkcjonujących wcześniej jako mikroGRANTY ESK Wrocław 2016), na których opowiadają o zaplanowanych działaniach, mają możliwość poznania się „twarzą w twarz” i podzielenia doświadczeniami oraz nawiązania współpracy z innymi lokalnymi liderami czy liderkami.
  • Akademia Mikrograntów to trzymiesięczny cykl warsztatów i wykładów dla mieszkańców Wrocławia, debiutujących w roli koordynatorów, animatorów, edukatorów czy aktywistów. W czasie cotygodniowych spotkań ze specjalistami z dużym doświadczeniem w pracy nad lokalnymi inicjatywami społecznymi, dowiadują się oni m.in. jak zebrać i opisać potrzeby swojej grupy docelowej, stworzyć dobrze rozplanowany harmonogram i czytelny budżet, dopasować typy działań do miejsca, w którym będą chcieli realizować projekt, skutecznie dotrzeć do potencjalnych uczestników, dzielić się efektami inicjatywy, a po jej sprawnym rozliczeniu zaplanować kolejna odsłonę.

W 2018 roku rozpoczęliśmy testowanie cyklu edukacyjnego, skierowanego do liderów społeczności lokalnych, aktywistów współtworzących kulturalną ofertę Wrocławia oraz wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w konkretnych tematach związanych z działaniem w mieście. Od 2019 roku organizujemy 3 dwudniowe, weekendowe spotkania:

  • Warsztaty Mikrograntów to dwa dni teorii i praktyki poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z realizacją projektów dla lokalnej społeczności i swojego otoczenia. Teoretyczno-praktyczne warsztaty skupione są na najczęściej pojawiających się lub wymagających pogłębienia tematów w realizowanych lokalnie inicjatywach społecznych. Na podstawie pracy z wrocławskimi aktywistami, liderami, inicjatorami rozmaitych działań oraz analiz materiałów poprojektowych, prowadzonych w ramach naszej instytucji, wyszczególniamy co roku trzy wiodące wątki.

Więcej informacji o działaniach Mikrograntów również TU: