Mikrogranty

Od 1 lutego dzia艂ania Mikrogrant贸w s膮 cz臋艣ci膮 programu Wroc艂awskiego Instytutu Kultury, kt贸ry zajmie si臋 rozwojem dotychczasowych projekt贸w spo艂ecznych, animacyjnych, badawczych i kompetencyjnych o zasi臋gu lokalnym i ponadregionalnym.聽

Po aktualne informacje na temat dzia艂alno艣ci Instytutu i marcowego naboru do Mikrogrant贸w zapraszamy na stron臋 instytutkultury.pl. Zach臋camy te偶 do 艣ledzenia rozwoju nowej instytucji w mediach spo艂eczno艣ciowych: na聽Facebooku,聽Instagramie聽i聽LinkedInie.

Mikrogranty to og贸lnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, w ramach kt贸rego mieszka艅cy i mieszkanki Wroc艂awia mog膮 realizowa膰 swoje pomys艂y na dzia艂ania z zakresu animacji, aktywizacji spo艂ecznej, edukacji czy rekreacji, zwi膮zane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotw贸rczym, skierowane g艂贸wnie do lokalnych spo艂eczno艣ci. Program powsta艂 w 2014 roku z okazji przygotowa艅 do obchod贸w tytu艂u Europejskiej Stolicy Kultury Wroc艂aw 2016. Od tamtej pory odby艂o si臋 26. edycji, w wyniku kt贸rych zrealizowanych zosta艂o niemal 300 projekt贸w.

Szczeg贸lnie wa偶ne jest dla nas wsparcie mieszka艅c贸w i mieszkanek debiutuj膮cych w roli lider贸w/-ek, koordynator贸w/-ek, animator贸w/-ek, edukator贸w/-ek, aktywist贸w/-ek w tworzeniu w艂asnych, oddolnych inicjatyw. W programie mog膮 wzi膮膰 udzia艂 pe艂noletnie osoby fizyczne oraz nieformalne grupy os贸b fizycznych z doros艂ym przedstawicielem. Wsp贸lnie wsp贸艂organizujemy inicjatywy, kt贸re maj膮 wymiar kulturalno-spo艂eczny, wi臋ziotw贸rczy lub artystyczny, np. warsztaty, spotkania, wydarzenia, gry miejskie itp. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla pojedynczego projektu to 5 000 z艂 brutto. Opr贸cz tej kwoty mo偶na liczy膰 na nasze wsparcie w kwestiach, kt贸re b臋d膮 dla Was problematyczne, np. w dzia艂aniach administracyjnych, prawnych, logistycznych lub promocyjnych.

Mikrogranty s膮 nastawione na edukacj臋 i rozw贸j umiej臋tno艣ci zwi膮zanych z aktywnym wp艂ywem na rzecz spo艂eczno艣ci lokalnej, przekazywanie wiedzy i doskonalenie kompetencji os贸b debiutuj膮cych w obszarze realizacji projekt贸w oraz ju偶 aktywnych. Istotne jest dla nas propagowanie decentralizacji 鈥 w wymiarze przestrzennym, instytucjonalnym, organizacyjnym oraz wykorzystywanie potencja艂u funkcjonalno-przestrzennego wroc艂awskich osiedli. Staramy si臋 nak艂ania膰 mieszka艅c贸w do realizacji swoich inicjatyw w najbli偶szym, lokalnym 艣rodowisku, poza osiedlem Stare Miasto. Aktywnie budujemy sieci wsp贸艂pracy mi臋dzy r贸偶nymi podmiotami 偶ycia spo艂ecznego i mapujemy inicjatywy o wsp贸lnych celach, obejmuj膮ce podobne dzia艂ania w r贸偶nych lub tych samych obszarach miasta.

W 2017 roku uruchomione zosta艂y dwie nowe inicjatywy, kt贸re pozwalaj膮 na realizacj臋 powy偶szych cel贸w i budowanie spo艂eczno艣ci lokalnych bohater贸w:

  • Mikroagora to spotkania zwyci臋zc贸w i zwyci臋偶czy艅 ka偶dej z edycji Mikrogrant贸w (funkcjonuj膮cych wcze艣niej jako mikroGRANTY ESK Wroc艂aw 2016), na kt贸rych opowiadaj膮 o zaplanowanych dzia艂aniach, maj膮 mo偶liwo艣膰 poznania si臋 鈥瀟warz膮 w twarz鈥 i podzielenia do艣wiadczeniami oraz nawi膮zania wsp贸艂pracy z innymi lokalnymi liderami czy liderkami.
  • Akademia Mikrogrant贸w to trzymiesi臋czny cykl warsztat贸w i wyk艂ad贸w dla mieszka艅c贸w Wroc艂awia, debiutuj膮cych w roli koordynator贸w, animator贸w, edukator贸w czy aktywist贸w. W czasie cotygodniowych spotka艅 ze specjalistami z du偶ym do艣wiadczeniem w pracy nad lokalnymi inicjatywami spo艂ecznymi, dowiaduj膮 si臋 oni m.in. jak zebra膰 i opisa膰 potrzeby swojej grupy docelowej, stworzy膰 dobrze rozplanowany harmonogram i czytelny bud偶et, dopasowa膰 typy dzia艂a艅 do miejsca, w kt贸rym b臋d膮 chcieli realizowa膰 projekt, skutecznie dotrze膰 do potencjalnych uczestnik贸w, dzieli膰 si臋 efektami inicjatywy, a po jej sprawnym rozliczeniu zaplanowa膰 kolejna ods艂on臋.

W 2018 roku rozpocz臋li艣my testowanie cyklu edukacyjnego, skierowanego do lider贸w spo艂eczno艣ci lokalnych, aktywist贸w wsp贸艂tworz膮cych kulturaln膮 ofert臋 Wroc艂awia oraz wszystkich, kt贸rzy chc膮 rozwija膰 swoje kompetencje w konkretnych tematach zwi膮zanych z dzia艂aniem w mie艣cie. Od 2019 roku organizujemy 3 dwudniowe, weekendowe spotkania:

  • Warsztaty Mikrogrant贸w to dwa dni teorii i praktyki po艣wi臋cone wybranym zagadnieniom zwi膮zanym z realizacj膮 projekt贸w dla lokalnej spo艂eczno艣ci i swojego otoczenia. Teoretyczno-praktyczne warsztaty skupione s膮 na najcz臋艣ciej pojawiaj膮cych si臋 lub wymagaj膮cych pog艂臋bienia temat贸w w realizowanych lokalnie inicjatywach spo艂ecznych. Na podstawie pracy z wroc艂awskimi aktywistami, liderami, inicjatorami rozmaitych dzia艂a艅 oraz analiz materia艂贸w poprojektowych, prowadzonych w ramach naszej instytucji, wyszczeg贸lniamy co roku trzy wiod膮ce w膮tki.

Wi臋cej informacji o dzia艂aniach Mikrogrant贸w r贸wnie偶 TU: