14.04.2022 Czwartek

SKW poszukuje osoby do działu administracyjnego

SKW poszukuje osoby do działu administracyjnego na stanowisko Sekretarki/Sekretarza.

Jeżeli jesteś osobą  kreatywną, otwartą, komunikatywną,  masz poczucie humoru,  lubisz pracę  z ludźmi i nie boisz się nowych, nie zawsze łatwych wyzwań to dołącz do naszego zespołu. 

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • przygotowywanie i redagowanie pism, opracowań, zarządzeń
 • rejestracja korespondencji wychodzącej oraz jej wysyłka
 • rejestracja korespondencji przychodzącej, segregowanie dokumentów oraz ich opracowywanie i przekazywanie do poszczególnych działów 
 • dbałość o poprawny obieg dokumentów oraz informacji w instytucji
 • prowadzenie ewidencji i przygotowywanie rozliczeń podróży służbowych
 • organizacja i obsługa spotkań biznesowych
 • przyjmowanie interesantów, gości oraz obsługa połączeń telefonicznych – udzielanie ogólnych informacji dotyczących funkcjonowania instytucji
 • wsparcie działu administracji w bieżących zadaniach
 • zarządzanie zakupami materiałów biurowych oraz kontaktami z dostawcami
 • wsparcie specjalisty ds. logistyki

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – min. 2 lata
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel)
 • dobra znajomość j. angielskiego
 • dobra organizacja pracy, dokładność i sumienność
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w powierzone zadania

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 
 • pracę w przyjaznym, profesjonalnym środowisku oraz wsparcie ze strony kadry zarządzającej i innych pracowników
 • możliwość uczestniczenia w wydarzenia organizowanych przez Strefę Kultury Wrocław

Jeżeli szukasz nowego miejsca na rozwój zawodowy to dołącz do nas, CV prosimy przesyłać na adres mailowy katarzyna.cieslik@strefakultury.pl do 14 maja 2022r.

Nie zapomnij dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez samorządową instytucję kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 46A wejście B, lok. 203, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583, (SKW) moich danych osobowych na potrzeby toczącego się na dzień wyrażenia zgody procesu rekrutacji prowadzonego przez w/w Instytucję.

SKW informuje kandydatów, że ich dane przetwarzane będą przez SKW  jako administratora danych lub podmioty działające na jej zlecenie w celu realizacji procesu rekrutacji,  na czas niezbędny do realizacji w/w procesu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e)lub f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału procesie rekrutacji oznacza rezygnację z udziału w nim. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania  danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  ramach  wykonania obowiązku prawnego dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW  lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności ustalanie i dochodzenie roszczeń lub prawo  dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Ruska 46A wejście B lok. 203, 50-079 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu +48 (71) 712 75 60 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW podane są na stronie www.strefakultury.pl.

 

- Czytaj także

Polecamy

Zobacz więcej