27.01.2020 Poniedziałek

Zostań członkiem zespołu Sąsiadujemy i Barbary!

Strefa Kultury Wrocław poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów animacyjno-społecznych, koordynowania projektów w programie „Sąsiadujemy” oraz w Barbarze.

Team Sąsiadujemy

fot. Marcin Goleń

Sąsiadujemy to prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław program działań animacyjnych i kulturalnych na czterech wrocławskich osiedlach: Ołbinie, Brochowie, Kleczkowie i Przedmieściu Oławskim. Od maja do października spotkasz nas na podwórkach, ulicach i skwerach, na wspólnych spacerach, na których odkrywamy tajemnice osiedli, sąsiedzkim gotowaniu, tańcach z muzyką na żywo, rodzinnych spotkaniach ze słuchowiskami i filmami, warsztatach i podwórkowych rozmowach. Na osiedlach wspierają nas: Stowarzyszenie Curatus, Stowarzyszenie Żółty Parasol i Fundacja Made in Brochów. Działamy w Pracowni Komuny Paryskiej 45, a także organizujemy Dzień Sąsiada i Dzień Trójkąta. Do wspólnych akcji na osiedlach zapraszamy też artystów spoza Wrocławia.

Barbara, jako jedna z części Strefy Kultury Wrocław, jest miejscem dedykowanym spotkaniom. Przestrzeń dawnego baru szybkiej obsługi przy Świdnickiej 8b została przemieniona w 2015 roku, podczas przygotowań do ESK 2016 w przestrzeń dla kultury, w której realizujemy serię działań – warsztatów, dyskusji i wykładów. Nasz program podzielony jest na siedem cykli: Akademia Miejska, Dogrywki, Kinematograf Wrocławski, Akademia Miejskiego Ogrodnika, Tektura i papier, Haftujemy.

Kogo szukamy?

Osoby, która jest kreatywna, samodzielna, komunikatywna i dobrze zorganizowana. Wykształcenie ma dla nas drugorzędne znaczenie, ale cenimy doświadczenie w pracy w zespole, ze społecznościami lokalnymi, w działaniach w przestrzeni publicznej oraz wrażliwość na problemy lokalnych społeczności

Głównymi zadaniami przy realizacji naszego projektu są:

 • tworzenie strategii i programów działań kulturalnych, animacyjnych i edukacyjnych, na czterech osiedlach wraz z lokalnymi partnerami
 • koordynacja i produkcja czterech działań artystycznych na czterech osiedlach
 • dobór partnerów do projektu – budowanie sieci wsparcia i współpracy
 • przygotowywanie harmonogramów, budżetów, materiałów promocyjnych
 • produkcja i realizacja wydarzeń kulturalnych w przestrzeni publicznej miasta oraz w Barbarze, w tym także imprez plenerowych takich jak Dzień Sąsiada i Dzień Trójkąta
 • współpraca z artystami, organizacjami pozarządowymi z partnerami lokalnymi, instytucjami miejskimi, lokalnymi liderami przy organizacji działań
 • tworzenie umów i pism pozwalających na działania w przestrzeni publicznej oraz współpracę z osobami i instytucjami – partnerami w projektach
 • pisanie i redagowanie tekstów
 • obsługa konta na Instagramie i Facebooku
 • koordynowanie 7 cykli warsztatów, spotkań i wykładów w Barbarze
 • współpraca z wolontariuszami

Ważne dla nas cechy:

 • komunikatywność
 • samodzielność
 • zaangażowanie
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość najnowszych trendów w działaniach kulturalnych, w pracy ze społecznością lokalną
 • rozeznanie w działaniu wrocławskich instytucji kultury
 • dobra organizacja pracy
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);

Co oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną pracę w zaangażowanym i doświadczonym zespole
 • umowę zlecenia od marca 2020 roku do września 2021 roku
 • możliwość rozwoju osobistego – szkolenia, warsztaty, wyjazdy,
 • poznanie i współpraca z rozmaitymi podmiotami – NGO oraz miejskimi – budowa własnych znajomości i kontaktów
 • wpływ na rozwój i kierunek projektu

List motywacyjny oraz CV z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz krótki list motywacyjny prosimy wysyłać na adres rekrutacja@strefakultury.pl, w temacie wpisując sąsiadujemy w terminie do 14 lutego 2020 roku.

CV powinno zawierać klauzule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez samorządową instytucję kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583, (SKW) moich danych osobowych na potrzeby toczącego się na dzień wyrażenia zgody procesu rekrutacji prowadzonego przez w/w Instytucję.

W ogłoszeniu musimy umieścić też poniższy zapis:

SKW informuje kandydatów, że ich dane przetwarzane będą przez SKW jako administratora danych lub podmioty działające na jej zlecenie w celu realizacji procesu rekrutacji, na czas niezbędny do realizacji w/w procesu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e)lub f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału procesie rekrutacji oznacza rezygnację z udziału w nim. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania  danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach wykonania obowiązku prawnego dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności ustalanie i dochodzenie roszczeń lub prawo  dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu 71 71 27 575 Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW podane są na stronie www.strefakultury.pl

 

 

- Czytaj także

Polecamy

Zobacz więcej