Gotowi do star-tu

Wśród wygranych pierwszej edycji mikroGRANTÓW ESK 2016 znalazł się projekt „Gotowi do STAR-tu” autorstwa Bożeny Mateusiak.

Celem projektu „Gotowi do STAR-tu” była przede wszystkim integracja międzypokoleniowa środowiska przez popularyzację nauki i przyrody.  Miejscem realizacji projektu było wrocławskie osiedle Księże, a jego odbiorcami – wszyscy zainteresowani. Skierowany był do trzech grup: dzieci, ich rodziców i dziadków. Przeprowadzenie projektu zaplanowano na sześć wrześniowych i październikowych sobót 2014 r.

Tematem przewodnim tego projektu była astronomia w szerokim ujęciu. W ramach projektu zorganizowano: kino na powietrzu, nocne oglądanie nieba, warsztaty muzyczne, astronomiczne i kulinarne.  Stworzono też galerię oraz instalację przestrzenną.