Osiedlowy Polegiwacz, czyli… zrelaksuj się na Zakrzowie!

Projekt "Osiedlowy Polegiwacz, czyli… zrelaksuj się na Zakrzowie!" został zrealizowany przez Stowarzyszenie "Zmieniaj Zakrzów", które działa na terenie Zawidawia i większość zadań realizuje na Zakrzowie.  W latach 2015 i 2016 prowadziło na osiedlu pawilon kultury ESK, a w ramach literackiego programu ESK zrealizowało projekt promujący czytelnictwo i bookcrossing pt. Zakrzowska Bibliote(cz)ka Społeczna.

Projekt zakładał stworzenie przestrzennej formy plenerowej umożliwiającej spędzanie wolnego czasu w przestrzeni Zakrzowa, która byłaby alternatywą dla osiedlowych ławek i nielicznych placów zabaw. Tworzenie „Polegiwacza” rozpoczęło się od warsztatów, w trakcie których mieszkańcy określili funkcję, grupę docelową, formę oraz lokalizację instalacji.

Pierwsze spotkanie 24 czerwca miało miejsce w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym „Fama”.  Zebrano pomysły na to, z jakich materiałów „Polegiwacz” powinien być wykonany i jaką powinien mieć formę.

Na kolejnym spotkaniu (29 czerwca) wybrano najlepsze pomysły na wykonanie struktur i ustalono, że „Polegiwacz” zlokalizowany będzie na terenie zielonym między ulicami Zatorską i Wilanowską. Ustalono także potrzebę zorganizowania terenowych warsztatów, w trakcie których zostanie ustalone dokładne miejsce i forma mebli. Omówiono, jakie wymogi i formalności należy spełnić, aby „Polegiwacz” umieścić w przestrzeni miejskiej. Warsztat terenowy odbył się 16 lipca. Ustalono umieszczenie „Polegiwacza” między budynkami przy ul. Zatorskiej, a w drodze głosowania wybrano wariant polegający na stworzeniu rozproszonych i możliwych do przenoszenia figur geometrycznych z płyt drewnopochodnych. 

Wstępnie przygotowane elementy figur zostały zmontowane i zaimpregnowane na miejscu 2 września, a pomalowane następnego dnia oraz 9 września. W pracach uczestniczyło kilkanaście osób, głównie mieszkańców okolicznych budynków, ale też np. mieszkańcy Kłokoczyc i społecznicy z Karłowic.

W dniu 16 września zorganizowano oficjalne otwarcie „Polegiwacza”, spotkanie było okazją do rozmów o potrzebach osiedla i planach na następne działania aktywizujące mieszkańców.

„Polegiwacz” przez prawie trzy miesiące pełnił swoją funkcję rekreacyjną i był miejscem sąsiedzkich spotkań. Można się było przy nim zatrzymać w trakcie spaceru lub w drodze z pracy do domu. Dzięki temu, że poszczególne elementy dają się w łatwy sposób przesuwać, mieszkańcy dostosowywali ich ustawienie do swoich potrzeb.

 

Projekt realizowany był w ramach Edycji 13. Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016

Partner projektu: Centrum Kulturalno-Biblioteczne FAMA