Otoczmy ogrody działkowe japońską poezją haiku

Projekt "Otoczmy ogrody działkowe japońską poezją haiku" zainicjowany był przez grupę "Jesienne Liście". W jego ramach zorganizowano warsztaty haiku na terenie ogrodów działkowych. Celem działania było zainteresowanie działkowiczów-mieszkańców Wrocławia z poezją haiku i zachęcenie ich do tworzenia własnych utworów.

Harmonogram wydarzeń:

  1. sześć spotkań warsztatowych (czerwiec-sierpień 2015),
  2. dwa spotkania autorskie podsumowujące projekt, podczas których prezentowane były wiersze haiku powstałe w ramach warsztatów

Projekt realizowany był w ramach Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016