Seniorze, orientuj się! Plenerowe spotkania rekreacyjne

To pomysł Adama Omelana na zachęcenie seniorek i seniorów na Krzykach do aktywnego spędzania wolnego czasu. W trakcie dwóch spotkań w formie gry terenowej w Parku Południowym, uczestniczki i uczestnicy pokonywali zaplanowaną trasę maszerując z wykorzystaniem techniki Nordic walking. Czekało na nich dziewięć stacji, na których trzeba było wykonać proste ćwiczenia lub odpowiedzieć na pytania. 

Każde ze spotkań rozpoczęła lekka ale skuteczna rozgrzewka oraz krótki instruktaż prawidłowego chodzenia z kijkami. Następnie uczestnicy i uczestniczki spotkania podzieleni na kilkuosobowe drużyny, wyruszali na trasę zaopatrzeni w mapę z naniesionymi punktami, do których należało dotrzeć. W każdym z dziewięciu punktów na czekało zadanie do wykonania. Tematyka zadań obejmowała ważne dla osób w wieku senioralnym aspekty jak: zdrowe żywienie, pierwszą pomoc oraz aktywności, które można praktykować niezależnie od wieku.

Spotkania miały także charakter międzypokoleniowy. Każdą ze stacji opiekowała się grupa wolontariuszek i wolontariuszy z wrocławskiego Liceum Ogólnokształcącego nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego. Dziękujemy za Wasze wsparcie i zaangażowanie! 

Spotykaliśmy się 20 i 26 listopada na terenie Parku Południowego 

 

Partner projektu: Rowery Stylowe 

Projekt realizowany był w ramach Edycji 27. Mikrograntów