Space Day

Projekt "Space Day" realizowany był przez Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD - koło zajmujące się budową łazików marsjańskich i promujące inżynierię kosmiczną. Celem projektu było przybliżenie szerszej społeczności (uczniowie, studenci, rodziny z dziećmi) tematyki związanej z astronomią i kosmosem.

W trakcie dnia poświęconego inżynierii kosmicznej przeprowadzonych zostało kilka prelekcji: Koło Naukowe OFF-ROAD z Politechniki Wrocławskiej i zespół Contiunnum Rover Team z Uniwersytetu Wrocławskiego opowiedzieli o łazikach marsjańskich; studenci z PWr Aerospace o balonach stratosferycznych i rakietach, gość z CERNu o promieniowaniu;  Space is More oraz Joanna Kuźma o habitatach, Scanway o satelitach, a Kell Ideas o łazikach. Całe wydarzenie zakończyło się panelem na temat tego, jak zacząć swoją przygodę w branży kosmicznej, w której uczestniczyli wszyscy goście.

 

Projekt realizowany był w ramach Edycji 13. Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016

Partnerzy: Koło naukowe OFF-ROAD, zespół Contiunnum Rover Team, Aerospace, Space is More, CERN