W rękach dzieło przy Rękodzielniczej: nasi sąsiedzi artyści

Jolanta Macała z Pilczyc zaprosiła do integracji lokalnych, zakochanych w osiedlu artystów z mieszkańcami i mieszkankami tych terenów. Poprzez cykl spotkań – sąsiedzkich plenerów w Parku Pilczyckim, na zielonych przestrzeniach wokół Stawu Pilczyckiego, uczestnicy i uczestniczki projektu pod okiem twórców rozpoczęli swoją przygodę z malarstwem pejzażowym i fotografią.

Podczas zajęć malarskich uczestniczki i uczestnicy skupiali się na przyrodzie osiedla. Z kolei w czasie warsztatów fotograficznych odbywały się osiedlowe wycieczki, których celem było znalezienie ciekawych fotograficznie miejsc na Pilczycach. Cyklom warsztatowym towarzyszyła zbiórka zdjęć osiedla z prywatnych zbiorów mieszkańców i mieszkanek.

Ze zgromadzonych fotografii oraz prac wykonanych na warsztatach malarskich i fotograficznych powstała okazała wystawa na zakończenie projektu. 

Partnerami projektu byli: Ośrodek Działań Społeczno - Kulturalnych "Piast", Rada Osiedla Pilczyce -Kozanów - Popowice Płn., TV Telka.

Projekt realizowany w ramach Edycji 23. Programu Mikrogranty