ZOBACZ WROCŁAW! II – gra miejska dla osób z uszkodzeniem wzroku i słuchu

Projekt "ZOBACZ WROCŁAW! II - gra miejska dla osób z uszkodzeniem wzroku i słuchu" został zrealizowany przez Grupę Okamgnienie, która działa głównie na rzecz osób z uszkodzeniem wzroku i słuchu. To już druga odsłona gry miejskiej w ramach mikroGRANTÓW (pierwsza edycja odbyła się w czerwcowej edycji w 2016 roku).

Projekt realizowany był w ramach Zielonej edycji mikroGRANTÓW, w związku z czym gra odbywała się głównie na świeżym powietrzu – na terenie i w pobliżu Parku Szczytnickiego. Stacje były zlokalizowane na terenach należących do różnych instytucji (m.in. Planetarium, ZOO, Centrum Technologii Audiowizualnych, Liceum Ogólnokształcące nr II, Hala Stulecia)

Gra odbyła się 23 września - pierwsza stacja została zlokalizowana na Pergoli, tam też  uczestnicy otrzymali koperty z pierwszym zadaniem: musieli wymyślić nazwę dla swojej drużyny i przygotować (namalować) swoją flagę. Następnie każda drużyna samodzielnie podejmowała decyzję, na którą stację chce się udać. Wyjątek: odgórnie ustalona była meta – w tym samym miejscu, co start. I na tej ostatniej stacji uczestnicy musieli przypomnieć sobie wszystkie poprzednie zadania oraz szczegóły związane z grą, gdyż mieli do napisania „sprawdzian”.

Przebieg całej gry, jak również okres przygotowań i ewaluacji projektu, był dokumentowany filmowo i fotograficznie.

21 października, w sobotę, o godz. 11:00, odbyło się spotkanie ewaluacyjne. Do klubu Autograf przybyła większość uczestników gry oraz grupa wolontariuszy, dla których przygotowany został  poczęstunek. 

Pod koniec października Sergiusz, zaprzyjaźniony z organizatorkami fotograf, przekazał im materiały z gry: wybrane zdjęcia oraz zmontowany filmik. Fotografie wykorzystano do stworzenia albumów. Albumy zawierają wskazówki, jak pomagać osobom z uszkodzeniem wzroku i słuchu. Dla osób niewidomych organizatorki napisały dodatek do albumu, zawierający te same teksty oraz opisy wszystkich fotografii, napisany alfabetem Braille’a i wydrukowany, dzięki pomocy partnera Grupy Okamgnienie – Okręgu Dolnośląskiego PZN. 

 

Projekt realizowany był w ramach Edycji 14. Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016
Partnerzy: Okręg Dolnośląski PZN - wydruk materiałów braillowskich, Fundacja IMAGO, Fundacja Hobbit, szkoły LO nr 2, ZSA PWr