GEH8: Nabór na rezydencję w Dreźnie dla kuratorów sztuki współczesnej lub artystów działających jako kuratorzy sztuki z Wrocławia i Dolnego Śląska

Pliki do pobrania

REGULAMIN UMOWA PRZEWODNIK

Harmonogram

Nabór wniosków: 02.01.2018 - 05.02.2018 Ogłoszenie wyników: 15.02.2018 Ilość miejsc: 1 Rezydencja: kwiecień 2018

Strefa Kultury Wrocław w ramach AIR Wro, GEH8 Art Space and Studios, Biuro Ochrony Zabytków i Dóbr Kultury w Dreźnie wspólnie ogłaszają nabór na rezydencję w GEH8 w Dreźnie dla kuratorów sztuki współczesnej lub artystów działających jako kuratorzy sztuki z Wrocławia i Dolnego Śląska. Pobyt w GEH8 możliwy jest dzięki współpracy dwóch miast partnerskich – Wrocławia i Drezna. Autor wybranej aplikacji odbędzie miesięczny pobyt w centrum Drezna, ściśle współpracując z GEH8 Art Space and Studios, dynamiczną inicjatywą artystyczną umożliwiającą rozwój w obszarze współczesnej sztuki i muzyki. 

AIR Wro to prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. AIR Wro ma za zadanie wspierać mobilność i promocję działań twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, a poprzez to budować i wzmacniać międzynarodowe relacje kulturalne.

GEH8 Art Space and Studios to dynamicznie rozwijająca się przestrzeń produkcji artystycznej i jej prezentacji, którą w 2007 roku założył kolektyw artystów niezależnych z Drezna w byłym terminalu kolejowo-kontenerowym. Od tego czasu GEH8 wciąż rozszerza profil swojej działalności, ugruntowując swoją pozycję w środowisku twórców niezależnych w Dreźnie, a także rozwijając wciąż sieć współpracy międzynarodowej.

W ramach rezydencji oferujemy:

Nabór:

Zgłoszenie powinno zawierać CV (maks. 1 strona A4), dokumentację praktyki kuratorskiej, list motywacyjny z opisem planowanego projektu (maksymalnie 1-2 strony A4). Wszystkie dokumenty należy składać w języku angielskim.

Dokumenty należy połączyć w plik PDF, zawierający wszystkie niezbędne linki i hasła do materiałów publikowanych online (maksymalny rozmiar: 10 MB / DIN A4) i przesłać e-mailem na airwro@strefakultury.pl do dnia 31 stycznia 2018 roku. W temacie wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz „GEH8”.

Jury złożone z członków Strefy Kultury Wrocław przeanalizuje wszystkie otrzymane wnioski i wybierze pięciu kandydatów, których nazwiska zostaną przedstawione partnerom z Drezna. Ostateczna decyzja zapadnie w porozumieniu pomiędzy partneram z obu miast i zostanie opublikowana do 15 lutego 2018 r.

Kontakt: krzysztof.bielaszka@strefakultury.pl