KOŠICE ARTIST IN RESIDENCE: nabór na rezydencję w Koszycach

Harmonogram

Nabór wniosków: 23.04.2018 - 27.05.2018 Ogłoszenie wyników: 18.06.2018 Ilość miejsc: 1 Rezydencja: wrzesień 2018

AIR Wro wspólnie z K.A.I.R. ogłasza nabór na rezydencję w Koszycach (Słowacja), która dedykowana jest performerom, tancerzom, choreografom i kuratorom pracującym w obszarze współczesnego tańca i performensu.

AIR WRO

AIR Wro to program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, kontynuowany po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu w 2016 w ramach Strefy Kultury Wrocław. Jego zadaniem jest wsparcie i promocja działań twórców reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki, którzy zainteresowani są współpracą z przedstawicielami lokalnych społeczności i środowisk, a także kształtowaniem międzynarodowych relacji kulturalnych.

AIR Wro wspiera twórców, kuratorów, akademików, dziennikarzy, aktywistów, animatorów i menedżerów realizujących artystyczne, kulturalne oraz społeczne projekty, które czerpią z tradycji ruchów miejskich i oddolnych, dedykowane są bieżącym sprawom i problemom, na przykład przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, ochronie środowiska czy ekologii, odnoszą się do edukacji obywatelskiej, kwestii społecznych i polityki kulturalnej, a także służą mediacji oraz poszukiwaniu dobrych praktyk i rozwiązań dla współczesnych miast.

W 2018 roku AIR Wro dedykuje też część swoich działań rozwojowi lokalnych środowisk performatywnych, które zainteresowane są nową choreografią i performensem jako jednymi z najświeższych dziedzin sztuki współczesnej. Poprzez pracę oraz wymianę doświadczeń na tych polach AIR Wro chce wesprzeć poszukiwania nowego języka wyrazu artystycznego, a także tworzenie narzędzi, które mogłyby obecnie wpłynąć na proces zmiany społecznej.

KOŠICE ARTIST IN RESIDENCE

K.A.I.R. to międzynarodowy program rezydencji dla artystów z całego świata i ze wszystkich dziedzin, którego celem jest stworzenie przestrzeni do współpracy dla twórców i organizacji ze Słowacji oraz innych krajów. Od 2011 roku rezydenci mają możliwość realizacji projektów w Koszycach, a także poznania lokalnej sceny artystycznej i przedstawienia swoich działań zarówno mieszkańcom miasta, jak i na poziomie ogólnokrajowym. K.A.I.R. oferuje też słowackim twórcom wyjazdy na rezydencje realizowane wspólnie z zagranicznymi partnerami.

REZYDENCJA

Głównym celem rezydencji jest stworzenie przestrzeni dla przedstawicieli lokalnych środowisk tanecznych i performatywnych, związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, do rozwoju indywidualnej praktyki oraz dzielenia się doświadczeniami w formie warsztatów, o których poprowadzenie poproszona zostanie wybrana osoba. Rezydencja może być szansą na realizację nowego projektu lub kontynuację pracy nad działaniem już rozpoczętym poprzez nadanie mu odmiennej perspektywy, chociaż aktywności zaplanowane w jej ramach powinny uwzględniać udział zawodowych tancerzy lub amatorów, w zależności od pomysłu rezydenta. Nabór na warsztaty prowadzony będzie przez K.A.I.R. Rezydencja, uwzględniając wynik warsztatów, powinna zakończyć się działaniem performatywnym otwartym dla publiczności, które może być również prezentowane we Wrocławiu.   

W ramach rezydencji oferujemy:

- 3-4 tygodnie pobytu rezydencyjnego w Koszycach (Słowacja) we wrześniu 2018 roku

- zakwaterowanie na miejscu

- przestrzeń do pracy w Tabačka Kulturfabrik

- wynagrodzenie w wysokości 1000 euro

- pokrycie kosztów transportu do 300 euro

- pokrycie kosztów zakupu materiałów do 450 euro  

Projekt realizowany jest z wykorzystaniem środków publicznych Slovak Arts Council.

WNIOSEK

Wniosek składa się z CV, portfolio i listu motywacyjnego, w którym osoba aplikująca przedstawia obszary swoich zainteresowań oraz aktywności, jak również plany na czas rezydencji. Wszystkie dokumenty należy przygotować w języku angielskim.

Wnioski można przesyłać na adres airwro@strefakultury.pl do 27 maja 2018 roku.

26 kwietnia o 17:30 w Barbarze przy ulicy Świdnickiej 8B we Wrocławiu odbędzie się spotkanie informacyjne (sala warsztatowa na parterze). W dniach 10, 17 i 23 maja od 15:30 do 17:00 w Barbarze będą też mieć miejsce konsultacje zarówno wniosków, jak i pomysłów.

KONTAKT

Berenika Nikodemska: berenika.nikodemska@strefakultury.pl

Marek Gluziński: marek.gluzinski@strefakultury.pl