Kultura Mobilna 5.0: program rezydencji i wizyt studyjnych

Harmonogram

Nabór wniosków: 19.03.2018 - 16.04.2018 Ogłoszenie wyników: 23.04.2018 Ilość miejsc: 3 Rezydencja: 30 kwietnia - 14 grudnia 2018

PROGRAM REZYDENCJI I WIZYT STUDYJNYCH

KULTURA MOBILNA

5. EDYCJA

AIR Wro to prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław program rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, który pozostał we Wrocławiu po roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016. AIR Wro ma za zadanie wspierać mobilność i promocję działań twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska, a poprzez to budować i wzmacniać międzynarodowe relacje kulturalne.

Kultura Mobilna to program rezydencji i wizyt studyjnych prowadzony w ramach AIR Wro. Do udziału w każdym z naborów zaproszeni są artyści, kuratorzy, menedżerowie kultury, dziennikarze, aktywiści, animatorzy i badacze z Dolnego Śląska, którzy w 2018 roku planują wyjazdy na rezydencje i wizyty studyjne. W ramach „Kultury Mobilnej” mogą otrzymać wsparcie finansowe do 2500 złotych na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania.

Jak aplikować? Na wniosek składają się poniższe dokumenty przygotowane w języku polskim lub angielskim:

Kryteria oceny wniosków:

Kryteria oceny wniosków oraz pozostałe zasady naboru znaleźć można w regulaminie (pliki do pobrania). Załącznikiem do regulaminu jest też wzór umowy, którą podpisywać będziemy z wybranymi osobami.

 

Konsultacje: 22.03, 29.03, 5.04, 12.04, godz. 15:30-17:00 w Barbarze (Świdnicka 8B, Wrocław)

 

Kontakt: berenika.nikodemska@strefakultury.pl