Login
Register

Login
Register

16.05.2018 Środa

71 projektów w naborze do Edycji 17. Mikrograntów

W naborze do Edycji 17. - specjalnej Mikrograntów dla osób fizycznych i grup nieformalnych zgłoszonych zostało 71 wniosków. Cztery czteroosobowe komisje ocenią i wybiorą 10 najlepszych projektów. Wyniki ogłoszone zostaną 4 czerwca.

Od 1 do 15 maja trwał nabór na pomysły na działania plenerowe. W ramach Edycji 17. – specjalnej zaproszeni zostali wszyscy chętni Wrocławianie (pełnoletnie osoby fizyczne, także te prowadzące działalność gospodarczą, oraz grupy nieformalne) do realizacji we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław swoich pomysłów. Obejmowały one działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym. Dzięki kolejnej, plenerowej edycji wspólnie przekonamy się, że Wrocław ma do zaoferowania wiele otwartych, zielonych przestrzeni, w których można realizować swoje inicjatywy. Pomysły będą realizowane na dworze, gdzie wspólnie będziemy cieszyć się słońcem, zielenią i spędzać czas w parkach, na skwerach, placach czy podwórkach… Lato zapowiada się super!

 Wybrane projekty z czterech obszarów (Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Śródmieście) otrzymają nie tylko wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto), lecz także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, prawnych, promocyjnych i logistycznych.

Złożonych zostało 71 projektów, które weryfikujemy formalnie, a następnie przekazujemy do dwuetapowej oceny zewnętrznych, niezależnych czterech komisji. W skład każdej z komisji wchodzi po 4 jurorów reprezentujących: Strefę Kultury Wrocław, Jednostki Budżetowe Gminy Wrocław, środowiska Rad Osiedli, pozarządowe oraz realizatorów projektów w ramach Programu w roku 2014-2017, przy czym dwóch jurorów jest stałych w każdej z komisji, a dwóch z nich zmienia się w zależności od obszaru, w którym został złożony wniosek.

W kwietniu członkowie komisji zbiorą się i ponownie dokonają oceny 50% najwyżej ocenionych w pierwszym etapie pomysłów.  Wyniki i 10 zwycięskich projektów, po 3 z obszaru Fabrycznej i Psiego Pola oraz po 2 z Krzyków i Śródmieścia, ogłosimy do 4 czerwca.

Wszystkie aktualności znajdziecie: T U T A J 

 W załączniku:
Zarządzenie Dyrektora SKW_Powołanie Komisji oraz Regulamin pracy Komisji_Edycja 17._Mikrogranty

 Znajdziecie nas też na:
www.wroclaw.pl/mikrogranty
strefakultury.pl/mikrogranty 
www.facebook.com/mikrogranty  
www.instagram.com/mikro.granty  

- Czytaj także

FreshMail.pl
 
p:9940