Login

Register

Login

Register

15.07.2019 Poniedziałek

Jesienią rusza badanie wrocławskich uczestników i uczestniczek kultury

Strefa Kultury Wrocław wraz z agencją SMARTSCOPE rozpoczyna prace nad przeprowadzeniem pierwszego tak szerokiego badania wrocławskiej publiczności. Działania terenowe będą przeprowadzone we wrześniu i październiku, wyniki udostępnione zostaną wszystkim zainteresowanym pod koniec roku.

fot Marcin Szczygieł

fot Marcin Szczygieł

Badania odbiorców kultury to aktualnie bardzo intensywnie rozwijające się praktyki, które przynoszą wielowymiarowe korzyści wszystkim osobom zaangażowanym we współtworzenie kultury, zarówno instytucjonalnej, jak też nieinstytucjonalnej. Różnorodne diagnozy mają pomóc w kształtowaniu umiejętnej (współ)pracy z publicznością. Badania tego typu przeprowadzono już m.in. w Warszawie, Krakowie czy Gdańsku, a treść poszczególnych raportów pozwala ulepszyć komunikację między uczestnikami kultury, wpływa na jakość oferty kulturalnej oraz pozwala na konstruktywne, długoterminowe planowanie działań uwzględniających preferencje, potrzeby i oczekiwania publiczności.

We Wrocławiu badanie publiczności z podziałem na segmenty uczestnictwa w kulturze przeprowadzi warszawska agencja SMARTSCOPE, która ma szerokie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i raportowaniu badań społecznych. Pracowała m.in. dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historii Polski, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, a także dla licznych firm komercyjnych.

Prowadząc badania, SMARTSCOPE bierze pod uwagę wiele czynników i potrzeb, które mogą mieć wpływ na szeroko rozumiane uczestnictwo w kulturze. Są to zarówno kwestie ekonomiczne i demograficzne, jak też cechy psychologiczne czy indywidualne zainteresowania. W ich raportach można odnaleźć podział na poszczególne grupy odbiorców kultury, jak również opisy typów publiczności preferujących różne style korzystania z oferty kulturalnej. Podane są w nich także dane dotyczące konkretnych sposobów poszukiwania przez publiczność informacji o ofercie. Posiadanie tej wiedzy okazuje się jednym z kluczowych elementów w formowaniu odpowiednich komunikatów ukierunkowanych na indywidualne potrzeby odbiorców kultury. Przykład warszawskich instytucji – zwłaszcza Muzeum POLIN – potwierdza, że analiza preferencji wyszczególnionych w raportach rzeczywiście poprawia komunikację oraz ułatwia budowanie perspektywicznych i świadomych relacji z publicznością.

Możliwość zestawienia tych materiałów z raportami, które powstaną we Wrocławiu, posiada nie tylko ogromny potencjał porównawczy: materiały z wrocławskiego badania docelowo ułatwić mają też miejskim instytucjom prace nad jeszcze lepszym otwarciem się na potrzeby publiczności.

Aktualnie SMARTSCOPE pracuje nad uzupełnieniami kwestionariusza badań i – wraz ze Strefą Kultury Wrocław – ustaleniem szczegółów strategii realizacji badania. Działania terenowe rozpoczną się na przełomie września i października. SMARTSCOPE będzie korzystać z autorskich formularzy oraz algorytmów, które ułatwiają zebranie odpowiedzi, ich klasyfikację oraz uporządkowanie. W grudniu przedstawione zostaną trzy typy raportów: wersja podstawowa, skrót oraz wersja ikonograficzna.

Wszystkie materiały zostaną udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej Strefy Kultury Wrocław.

Badanie przeprowadzone jest w ramach programu Praktycy Kultury. Składa się na niego szereg zapoczątkowanych w 2018 roku działań, które skierowane są do pracowników wrocławskiego i dolnośląskiego sektora pozarządowego i instytucji kultury oraz osób pracujących niezależnie. Program oparty jest przede wszystkim na współpracy i wymianie wiedzy, a jego działania skupione są na profesjonalizacji i ułatwieniu zdobycia nowych umiejętności. Możliwe jest to dzięki organizacji warsztatów, spotkań, konferencji, jak i otwartych sesji kreatywnych, prowadzonych przez ekspertów z Polski i zagranicy.

 Więcej o programie: www.strefakultury.pl/PraktycyKultury

 

- Czytaj także

Popularne wydarzenia

Zobacz więcej
18.0719.07.2020

Warsztaty Mikrograntów: mikrodziałania w klimacie do zmiany

Stowarzyszenie Żółty Parasol (ul. Prusa 37-39), Ołbiński Ogród Otwarty (ROD Lepsze Jutro) Zobacz na mapie
6.10.2020

56. Jazz nad Odrą: koncert otwarcia (nowa data)

Hala Stulecia
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
Zobacz na mapie
p:20121