Login

Register

Login

Register

16.10.2020 Piątek

Kultura w pandemii. Badanie sektora kultury w Lublinie, Wrocławiu i Katowicach

Wybuch pandemii koronawirusa stworzył potrzebę realnej oceny strat, wyzwań i zagrożeń dla rynku kultury w Polsce. W związku z tym trzy instytucje: Katowice Miasto Ogrodów, Warsztaty Kultury w Lublinie i Strefa Kultury Wrocław, w trzech miastach zapraszają do udziału w badaniach, które mają na celu zdiagnozowanie wpływu pandemii i postępującej recesji na funkcjonowanie naszego sektora.

Kryzys, jaki ujawnił się na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie tylko odsłonił nowe problemy, ale jeszcze bardziej wyeksponował trudności, z jakimi borykają się przedstawiciele naszego sektora. To m.in.: brak odpowiednich funduszy na organizację i realizację poszczególnych projektów i nieadekwatne do realiów rynku płace kadr kultury. To także brak narzędzi i kompetencji niezbędnych do prowadzenia działań online oraz brak rozwiązań systemowych, które ułatwią podmiotom kulturotwórczym działanie w kryzysie.

Mamy świadomość złożoności rynku kultury w Polsce, którego funkcjonowanie oparte jest na współpracy międzysektorowej. Dlatego też zdecydowaliśmy się adresować nasze badanie do czterech grup respondentów:

– instytucji kultury (narodowych oraz prowadzonych lub współprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego);

– podmiotów reprezentujących trzeci sektor (organizacji pozarządowych aktywnych na polu kultury i sztuki);

– podmiotów reprezentujących sektor prywatny (działalności gospodarczych prowadzących działania w obszarze kultury i sztuki);

– osób, które działają niezależnie – samozatrudnionych artystów, twórców, promotorów kultury – tzw. wolnych strzelców.

Narzędzie badawcze podzieliliśmy na sekcje związane z wybranymi aspektami prowadzenia działalności na rzecz organizacji i promocji kultury i sztuki. Ankietę kierujemy do osób zarządzających/liderów posiadających najbardziej kompleksowe i pełne informacje na temat działalności danego podmiotu.

Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu, a nie otrzymałeś_łaś jeszcze zaproszenia do wypełnienia ankiety drogą mailową, prosimy kliknąć w link poniżej. Wyniki opublikujemy po opracowaniu raportu.

ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA TUTAJ [link: http://bit.ly/covid_kultura]

Dziękujemy za zainteresowanie!

- Czytaj także

p:33705