Login
Register

Login
Register

12.04.2019 Piątek

Znamy wyniki konkursu badawczego Praktyków Kultury!

Autor: Strefa Kultury Wrocław

Już wkrótce rusza pilotażowa edycja projektu badawczego, który w ramach programu Praktycy Kultury realizujemy wspólnie z wrocławskim środowiskiem. Naszym celem jest bliższe poznanie przemysłów kulturalnych we Wrocławiu, sieciowanie ich, a przede wszystkim popularyzacja badań jako istotnego narzędzia do autorefleksji i samopoznania operatorów kultury w naszym mieście.

W lutym tego roku ogłosiliśmy konkurs, w ramach którego zaprosiliśmy kreatorów i badaczy kultury do zbadania wrocławskiej alternatywy. Dlaczego? Ponieważ pragniemy ją na nowo zdefiniować, poznać jej przejawy i strategie działania, a także system wartości, którymi się kieruje w 2019 roku.

Kultura alternatywna – strategie istnienia

Wspólnie z komisją pod przewodnictwem prof. Katarzyny Kajdanek z Uniwersytetu Wrocławskiego udało się nam wyłonić zwycięską aplikację, której autorzy otrzymają wsparcie w wysokości 10000 złotych na realizację. „Kultura alternatywna – strategie istnienia (przypadek salki CRK)” to projekt badawczy autorstwa Pawła Piotrowicza, Marty Trawińskiej i Karola Paczkowskiego, którzy planują przyjrzeć się funkcjonowaniu Salki CRK oraz zespołom muzycznym, które w niej tworzą (Barłóg, Przepych, Kurws czy Ukryte Zalety Systemu). Seria wywiadów z twórcami związanymi z nadodrzańską Salką CRK ma stworzyć obraz miejsca mocno kojarzonego z wrocławską kontrkulturą początku XXI wieku. Pomysłodawcy badania pragną skupić się na relacjach pomiędzy ekonomią kultury a twórcami niezależnymi, opisując ich strategie radzenia sobie z konsekwencjami zaangażowania się we współtworzenie sceny alternatywnej, która – z punktu widzenia praw rynku – nie generuje przychodów i nie wytwarza produktów sprzedawanych na szeroką skalę. Jakiego rodzaju potrzeby zaspokajają więc twórcy, którzy grają w niszowych zespołach nie zarabiają na swojej muzyce? Skąd pochodzą środki na nagrywanie materiału, jak organizują swoje życie zawodowe i wreszcie czy i jak sami zainteresowani definiują alternatywę? Czy alternatywa potrzebuje jeszcze definicji?

Kim są członkowie zespołu badawczego?

Paweł Piotrowicz – dziennikarz, pisarz, animator kultury, redaktor, wydawca, kurator, organizator koncertów i festiwali. Autor tomiku wierszy pt. „Pierwszy plan” (2004, nagroda główna im. Jacka Bieriezina na najlepszy debiut poetycki w 2003 r.), w latach 2006-2016, sekretarz a potem prezes Stowarzyszenia Kulturalno – Artystycznego Rita Baum, które było wydawcą pisma kulturalno – artystycznego Rita Baum, serii płytowej Wrocławska Niezależna Scena Muzyczna i książek. Organizator koncertów takich zespołów jak: Matplaneta, Kostas New Progrram, Kormorany, Kaman, Trottel Stereodream Experience, organizator około 400 wydarzeń kulturalnych, twórca hasła: Wrocławska Niezależna Scena Muzyczna, pod którym to szyldem opublikował serię artykułów w magazynie Rita Baum a także wydał kilkanaście płyt wrocławskich zespołów takich jak: Kormorany, Klaus Mit Foch, Kaman and The Big Bit, Klaus Mit Foch, Los Loveros.

Marta Trawinska – doktor socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim; absolwentka podyplomowych gender studies na Uniwersytecie Jagiellońskim; ukończyła szkołę trenerów umiejętności społecznych; niezależna badaczka, trenerka kompetencji społecznych i edukatorka (edukacja antydyskryminacyjna, globalna, obywatelska). Jako badaczka współpracuje z instytucjami badawczymi i organizacjami pozarządowymi. Współpracowała m.in. z Fundacją „Korporacja Ha!art” w ramach projektu „Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu” oraz Fundacją Bęc Zmiana w ramach projektu „Badanie polskiego pola sztuk wizualnych”. Współredaktorka publikacji: „Uniwersytet i Emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne – działanie polityczne jako wiedza” i „Przewodniczka po niehierarchicznym organizowaniu się”. Interesuje się tematyką self-care i feminizmem, pisze blog „Teksty graniczne”.

Karol Paczkowski – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jako dziennikarz muzyczny od 2011 do 2018 r. związany z portalem Screenagers.pl. Publikował również recenzje oraz wywiady w Pop-Up Magazine. Współautor dwóch blogów o muzyce niezależnej – Zajzajer oraz Paznokciami po tablicy. Autor tekstu na okładkę winylowego wydania albumu „Alarm” wrocławskiego zespołu Kurws, ściśle związanego z CRK Salka.

Kim są Praktycy Kultury?

To program kompetencyjny skierowany do wrocławskiego i dolnośląskiego sektora pozarządowego, instytucji oraz osób pracujących niezależnie. „Praktycy” opierają się przede wszystkim na współpracy i wymianie wiedzy, a ich działania skupione są na profesjonalizacji i ułatwieniu zdobycia nowych umiejętności i kompetencji. Możliwe jest to dzięki organizacji warsztatów, laboratoriów, konferencji, jak i otwartych sesji kreatywnych, prowadzonych przez ekspertów z Polski i zagranicy.

- Czytaj także

FreshMail.pl
 
p:17563