Login

Register

Login

Register

5.03.2018 Poniedziałek

Wrocławski Program Wydawniczy 2018 – znamy wyniki

Poznaliśmy wyniki naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego w 2018 roku. Komisja Konkursowa zadecydowała o przyznaniu dofinansowania szesnastu projektom książek i czasopism, które ukażą się w tym roku.

fot. Marcin Jędrzejczak

fot. Marcin Jędrzejczak

Wydawnictwa i organizacje pozarządowe złożyły w naborze do Programu 21 projektów książek i 10 projektów czasopism (łącznie 23 numery). Łączna wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 893 434,46 zł brutto.

W wyniku oceny formalnej oraz oceny ekspertów pod obrady Komisji zakwalifikowano 21 projektów książek oraz 9 projektów czasopism. Decyzje Komisji Konkursowej były oparte na ocenach ekspertów, powiązaniu publikacji z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem oraz potencjale promocyjnym dla miasta i regionu. Komisja zadecydowała o dofinansowaniu w formie koedycji następujących tytułów:

Czasopisma:

 1. Dolny Śląsk”, red. nacz. Stefan Bednarek, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, 1 numer, 10 000,00 zł;

 2. Magazyn Materiałów Literackich Cegła”, red. nacz. Karol Pęcherz, Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, 3 numery, 30 000 zł;

 3. nietak!t”, red. nacz. Katarzyna Knychalska, Fundacja Teatr-Nie-Taki, 3 numery, 45 000 zł;

 4. Pomosty – Dolnośląski Rocznik Literacki”, red. nacz. Jacek Inglot, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu, 1 numer, 14 400 zł.

(Podane kwoty dotyczą łącznej sumy przyznanej na wydanie wnioskowanych numerów).

Książki

 1. Bazylika świętych apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu”, Tomasz Mikołajczak, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 16 000 zł;

 2. Elektryka duszy”, Jacek Zachodny, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”, 12 500 zł;

 3. Klepsydry i inne teksty pożegnalne”, Marta Śleziak, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 9 500 zł;

 4. Mój teatr”, Wiesław Hejno, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 30 000 zł;

 5. Późnogotyckie malarstwo tablicowe”, Agnieszka Patała, Via Nova, 40 000 zł;

 6. Przesieka”, Jacek Bierut, wydawnictwo j, 16 400 zł;

 7. Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku”, Tamara Włodarczyk, Ignacy Einhorn, wydawnictwo Ad-Rem, 7 900 zł;

 8. Roztrójenie jaźni”, Jan Węglowski, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 16 600 zł;

 9. Tomasz Domański”, red. Andrzej Kostołowski i Tomasz Domański, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 50 000 zł;

 10. Trzeci migdał”, Mirka Szychowiak, wydawnictwo j, 12 500 zł;

 11. U siebie – moja Wolna Europa”, Piotr Stanisław Załuski, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 21 500 zł;

 12. Wiązania”, Jacek Łukasiewicz, wydawnictwo j, 16 000 zł;

Komisja zadecydowała o przeprowadzeniu naboru dodatkowego do Programu na 2018 rok. Daty rozpoczęcia i zamknięcia naboru zostaną podane wkrótce.

Wrocławski Program Wydawniczy jest konkursem skierowanym do wydawnictw, wspierającym finansowo wydawanie książek i czasopism o Wrocławiu i tworzonych przez Wrocławian. Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest propagowanie wartościowej literatury, skupiającej się bardziej na walorach artystycznych i merytorycznych niż potencjale komercyjnym, a także wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym. Od 2016 roku w ramach Programu wydano ponad 50 książek i numerów czasopism.

Tagi:

Literatura

- Czytaj także

p:7844