Login

Register

Login

Register

Staże – informacje i formularz

W Strefie Kultury Wrocław wszyscy jesteśmy równi, bez względu na wiek i doświadczenie, łączy nas pasja. Mamy głowy otwarte na pomysły, słuchamy siebie, tworzymy atmosferę współpracy w zespole.

Mając na uwadze przede wszystkim potrzeby studentów, Strefa Kultury Wrocław otwiera program stażowy, zapraszając w swoje szeregi tych, którzy chcą przekuć teorię w praktykę przy planowaniu i realizacji wydarzeń kulturalnych. Program ma celu rozwinąć umiejętności myślenia indywidualnego przy jednoczesnej pracy zespołowej, dać poczucie odpowiedzialności za zadanie i satysfakcję z jego wykonania; wprowadzić w środowisko pracowników sektora kultury i nauczyć wielozadaniowości, z którą trzeba się mierzyć przy organizacji działań społecznych oraz scenicznych, a także promocji, administracji i finansów – typowych dla instytucji publicznej.

Kogo szukamy?

• Wiek: do 30 lat
• Status: student/-ka
• Kierunek studiów: dowolny
• Znajomość języków obcych: obowiązkowa
• Cechy charakteru: ciekawość świata, otwartość na wyzwania, gotowość do działania
• Inicjatywa własna i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
• Umiejętność krytycznego myślenia
• Nastawienie na komunikację interpersonalną i budowanie relacji

Szczegóły:

• Nabory prowadzone będą w ramach całej działalności Strefy Kultury Wrocław
• W każdym naborze aktualizowane będą zakresy zadań w ramach poniższych obszarów, zmieniające się zgodnie z rytmem roku i trwającymi przygotowaniami do nadchodzących wydarzeń.
• Rekrutacja w poszczególnych naborach będzie prowadzona do wybranych obszarów.
• Rekrutacja przebiega dwuetapowo: pierwszy etap to analiza informacji przesłanych w formularzu i na ich podstawie wyłonienie osób, które zostaną zaproszone do kolejnego etapu, drugi – rozmowa opiekunów staży i kandydatów.
• Dopuszczalne jest aplikowanie na dwa obszary.

Zakończyliśmy nabór na staż przy Europejskiej Nocy Literatury. Osoby, które przesłały zgłoszenia zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem program.stazowy@strefakultury.pl lub telefonicznie 501 215 064.

Czas trwania:

• 10-12 tygodni; minimum 15 godzin w tygodniu;
• długość stażu ustalana będzie indywidualnie i dostosowana do potrzeb instytucji oraz harmonogramu zajęć stażystów.

Aby złożyć swoją aplikację na staż do Strefy Kultury Wrocław, wystarczy wypełnić  formularz. Jego przesłanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji programu stażowego. Formularz jest dostępny tylko w czasie prowadzenia naboru.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu stażowego dostępnym na tej stronie.

Staż w Strefie Kultury Wrocław jest bezpłatny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji programu stażowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.), oraz rozp. RODO. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/poinformowana o prawie dostępu do moich danych i prawie żądania ich poprawienia.
 
Partnerzy:
 
 
 
 
p:16681