Login

Register

Login

Register

Staże – informacje i formularz

W Strefie Kultury Wrocław wszyscy jesteśmy równi, bez względu na wiek i doświadczenie, łączy nas pasja. Mamy głowy otwarte na pomysły, słuchamy siebie, tworzymy atmosferę współpracy w zespole.

Mając na uwadze przede wszystkim potrzeby studentów, Strefa Kultury Wrocław otwiera program stażowy, zapraszając w swoje szeregi tych, którzy chcą przekuć teorię w praktykę przy planowaniu i realizacji wydarzeń kulturalnych. Program ma celu rozwinąć umiejętności myślenia indywidualnego przy jednoczesnej pracy zespołowej, dać poczucie odpowiedzialności za zadanie i satysfakcję z jego wykonania; wprowadzić w środowisko pracowników sektora kultury i nauczyć wielozadaniowości, z którą trzeba się mierzyć przy organizacji działań społecznych oraz scenicznych, a także promocji, administracji i finansów – typowych dla instytucji publicznej.

Kogo szukamy?

• Wiek: do 30 lat
• Status: student/-ka
• Kierunek studiów: dowolny
• Znajomość języków obcych: obowiązkowa
• Cechy charakteru: ciekawość świata, otwartość na wyzwania, gotowość do działania
• Inicjatywa własna i kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań
• Umiejętność krytycznego myślenia
• Nastawienie na komunikację interpersonalną i budowanie relacji

Szczegóły:

• Nabory prowadzone będą w ramach całej działalności Strefy Kultury Wrocław
• W każdym naborze aktualizowane będą zakresy zadań w ramach poniższych obszarów, zmieniające się zgodnie z rytmem roku i trwającymi przygotowaniami do nadchodzących wydarzeń.
• Rekrutacja w poszczególnych naborach będzie prowadzona do wybranych obszarów.
• Dopuszczalne jest aplikowanie na dwa obszary.

W najbliższym naborze rekrutujemy stażystów, którzy zaangażują się w prace nad Sylwestrem Wroclaw Respect, zajmą się techniką dźwięku, techniką światła oraz koordynacją programów kulturalnych w Barbarze przy Świdnickiej 8B.

Czas trwania:

• 10-12 tygodni; minimum 15 godzin w tygodniu;
• długość stażu ustalana będzie indywidualnie i dostosowana do potrzeb instytucji oraz harmonogramu zajęć stażystów.

Najbliższy nabór do programu stażowego odbywa się w dniach 30 września - 11 października.

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 14-18 października.

Start stażu jest możliwy już od 21 października.

Aby złożyć swoją aplikację na staż do Strefy Kultury Wrocław, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Jego przesłanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji programu stażowego.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu stażowego dostępnym na tej stronie.

Plany staży są dostępne na poniższych stronach:

Sylwester Wroclaw Respect

Technik dźwięku

Technik światła

Koordynator programów kulturalnych w Barbarze

Staż w Strefie Kultury Wrocław jest bezpłatny.taknie
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów realizacji programu stażowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j., Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.), oraz rozp. RODO. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/poinformowana o prawie dostępu do moich danych i prawie żądania ich poprawienia.
 
Partnerzy:
 
 
 
 
p:16681