Login

Register

Login

Register

12.10.2020 Poniedziałek

Rezydencyjna jesień z artystką z Kraju Basków

Baskowie są zaproszeni do Wrocławia, już kolejny rok z rzędu. W poprzednich latach, dzięki współpracy Strefy Kultury Wrocław (wcześniej biura ESK Wrocław 2016) z Instytutem Baskijskim Etxepare, gościliśmy tu już, w ramach programu AIR Wro, czternaścioro artystów. Celem wieloletniej współpracy jest wsparcie mobilności artystów baskijskich, a tematy rezydencji nawiązują do dialogu pomiędzy twórcami różnych dyscyplin i kultur.

Gala Knörr, Generaciones 2020, fot. Grimalt de Blanch

Gala Knörr, Rumble in the jungle, 2018

Tegoroczne zaproszenie dla artystów z Kraju Basków wiąże się ze zmianami zachodzącymi w świecie – antropocenem, erą znacznego wpływu człowieka na ekosystem i geologiczny system naszej planety. Organizatorzy projektu zastanawiają się, w jakim stopniu miejski krajobraz i ekosystem są kształtowane przez ludzi i czy wchodzą w interakcje, a jeśli tak, to czy kolidują ze sobą zamiast współpracować, bądź odwrotnie? Nowe formy aktywizmu, artystycznych praktyk i kolektywów pojawiają się w miastach, jako odpowiedź na ciągłe zmiany zachodzące w naszych społecznościach.

Jaka jest twórcza, kulturowa reakcja i odpowiedź na antropocen? W jaki sposób reagują miasta? Jakie znaczenie ma zrównoważony rozwój i ekologia, i jak odnoszą się one do kultury? W odpowiedzi na te pytania usłyszymy głos multidyscyplinarnej artystki wizualnej – Gali Knörr.

 W odpowiedzi na ryzyka wynikające z pandemii COVID-19 data rezydencji uległa zmianie. Realizacja planowana jest w 2021 roku.

Baskijska twórczyni

Gala Knörr jest multidyscyplinarną artystką wizualną zajmującą się malarstwem, wideo i instalacjami. Podczas swojej miesięcznej rezydencji we Wrocławiu, w listopadzie, pragnie realizować projekt artystyczny odnoszący się do aktualnych problemów współczesności. Artystka nazywa XXI wiek ,,erą neoliberalnej kapitalistycznej ery postępu”, w którym to można zaobserwować zdecydowaną nadprodukcję informacji płynących zewsząd. Krytycznie postrzegane przez artystkę obrazy cyfrowe i internetowe, stały się inspiracją do zobrazowania postawy antropocentrycznej.

Rezydencja ma charakter procesowy, więcej o projekcie wkrótce!

- Czytaj także

p:33572