Login
Register

Login
Register

13.02.2019 Środa

Warsztaty Mikrograntów – „Pamięć miejsca – pamięcią jego mieszkańców”. Zgłoś się!

Zapraszamy na weekendowy cykl edukacyjny Mikrograntów! Zaczynamy zajęciami 2 i 3 marca – „Pamięć miejsca - pamięcią jego mieszkańców”.

„Warsztaty Mikrograntów” to dwudniowe spotkania z teorią i praktyką, poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z realizacją projektów dla lokalnej społeczności i swojego otoczenia.

Projekty pamięciowe, które polegają na wspólnym odkrywaniu przeszłości danego miejsca, są doskonałą okazją do budowania trwałych więzi między mieszkańcami i ich okolicą. Poznawanie wieloaspektowej historii i tożsamości konkretnej przestrzeni (zarówno  dzielnicy, osiedla, jak i ulicy czy placu) służy poszerzaniu świadomości zamieszkujących ją ludzi i, co za tym idzie, przyczynia się do integracji międzysąsiedzkiej oraz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. We Wrocławiu mamy do czynienia z wciąż trwającym „boomem” na lokalne działania na rzecz osiedli, odnajdywanie wyróżniających i odróżniających ich od siebie cech, faktów czy konkretnych obiektów. Inicjatywy takie często opierają się na „grzebaniu” w pamięci – ludzi i przedmiotów, poznawaniu mieszkańców w działaniu, w zetknięciu z sytuacją, miejscem czy wspomnieniem.

Warsztaty „Pamięć miejsca – pamięcią jego mieszkańców” przeznaczone są dla osób zainteresowanych projektami tego typu. Prowadzące – Aleksandra Błędowska i Justyna Rudnicka – zapoznają uczestników z najciekawszymi przedsięwzięciami w tym obszarze, a także przedstawią różnorodne źródła i możliwości ich wykorzystania. Będzie więc mowa o zbieraniu obrazów, wycinków, fotografii, tekstów, dźwięków czy specyficznych dla danej przestrzeni słów, napisów, znaków. Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób można zgromadzone elementy przetwarzać i dokumentować oraz wykorzystać w działaniach z mieszkańcami, będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych – zebraniu, zmontowaniu i przetworzeniu materiału dźwiękowego oraz tekstowego, a także pracy nad modyfikowaniem i powtórnym wykorzystaniem w nowej formie materiałów graficznych oraz zdjęciowych.

Na warsztaty składa się 8 godzin zegarowych teorii i praktyki – spotykamy się 2 i 3 marca między 11:00 a 15:00 w Barbarze (ul. Świdnicka 8b)!

Warsztaty prowadzone są w języku polskim, a udział w nich jest darmowy po dokonaniu wcześniejszej rejestracji najpóźniej do 27 lutego, na adres e-mail: mikrogranty@strefakultury.pl, w temacie wpisując „Warsztaty Mikrograntów”.  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na warsztat oznacza jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych osobowych opisanej w dokumencie: Zgoda na przetwarzanie danych_Mikrogranty_warsztaty.

Prowadzące:

Aleksandra Błędowska – graficzka i ilustratorka, zawodowo związana z Wrocławiem i Sokołowskiem. Współtwórczyni Pracowni Multimedialnej w Sokołowsku i Makerspace Pralnia Sokołowsko, gdzie odpowiada m. in. za wizualną i merytoryczną część projektów opartych na lokalnym dziedzictwie i tożsamości (m. in. gazeta” Sokowieści” i “Spokodzieci”, “Sokołowsko, pamiętam, że…”, Aerial Residency, projekt mapy Sokołowska i pamiątek turystycznych). Prowadzi warsztaty twórcze łączące zagadnienia projektowania i lokalnej tożsamości.

Justyna Rudnicka – polonistka, muzykolożka, skrzypaczka, wrocławianka z urodzenia i z wyboru. Obecnie robi doktorat w Instytucie Filologii Polskiej UWr, w Akademickim Radiu Luz prowadzi audycję poświęconą kulturze. Uzależniona od działań lokalnych, stała bywalczyni programu „Mikrogranty”, współpracuje z Fundacją „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” oraz Fundacją „Pro Arte”. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i zajęć z grupami w różnym przedziale wiekowym – dziećmi, młodzieżą, studentami oraz seniorami. Projektami pamięciowymi zajmuje się zarówno w ramach działań z mieszkańcami, jak i w pracy naukowej – badając rękopisy i poszukując różnych źródeł (pisanych, mówionych, graficznych) wiedzy na temat reżyserki Lii Rotbaum, o której pisze pracę. Za Nietzschem powtarza, że nie ma faktów, a wyłącznie interpretacje i uwielbia owe interpretacje, przede wszystkim w postaci osobistych opowieści, kolekcjonować i przetwarzać.

Do zobaczenia!

Warsztaty Mikrograntów

Nowy cykl edukacyjny Mikrograntów to dwa dni teorii i praktyki poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z realizacją projektów dla lokalnej społeczności i swojego otoczenia

 „Warsztaty Mikrograntów” to weekendowe spotkania skierowane do doświadczonego w działaniach społecznych i lokalnych odbiorcy. Udział w warsztatach w znacznym stopniu podniesie u uczestników poziom ich świadomości oraz umiejętności w obszarach, takich jak  konceptualizowanie i organizowanie projektów o różnych profilach tematycznych (praca z miejscem, zielenią, pamięcią i tożsamością).

Teoretyczno-praktyczne zajęcia skupione będą na problematyce najczęściej pojawiających się tematów w realizowanych lokalnie inicjatywach społecznych. Na podstawie pracy z wrocławskimi aktywistami, liderami, inicjatorami rozmaitych działań oraz analiz materiałów poprojektowych, prowadzonych w ramach naszej instytucji, wyszczególniliśmy trzy wiodące problemy: projekty pamięciowe, tworzenie projektów zielonych i wykorzystujących przestrzeń otwartą oraz placemaking. Warsztaty poświęcone tym tematom umożliwią uczestnikom pogłębienie swojej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z realizacją tego typu projektów.

Ta ścieżka edukacyjnej działalności Programu Mikrogranty skierowana jest bezpośrednio do liderów społeczności lokalnych, aktywistów współtworzących kulturalną ofertę Wrocławia oraz wszystkich zainteresowanych szeroko definiowaną kulturą miejską. Podobnie jak w przypadku „Akademii Mikrograntów”, warsztaty prowadzone są przez tandemy specjalistów w danej tematyce, a rekrutacja do nich jest otwarta.

- Czytaj także

Popularne wydarzenia

Zobacz więcej
31.05.2019

Muzyczny Dzień Sąsiada

Ołbin, skwer Ludzi ze Znakiem P |
Brochów, ul. Polna |
Przedmieście Oławskie, ul. Hercena |
Kleczków, róg ulic Zegadłowicza i Kraszewskiego
Zobacz na mapie
14.0615.06.2019

WROsound 2019

Zobacz na mapie
15.06.2019

Sąsiedzkie spacery: Ołbin

Zbiórka pod pomnikiem papieża Jana XXIII (ul. Św. Marcina, obok pl. Bema) Zobacz na mapie
21.06.2019

Pink Mama Theatre – „Fashion” – spektakl

Impart
Mazowiecka 17
50-412
Zobacz na mapie
p:16081