Agnieszka Gotowała [Kultura Mobilna 5.0]

Crystal Identity

Rok urodzenia: 1986 Dziedzina: Performens Miasto rezydencji: Ålvik

Podczas rezydencji artystycznej w Kunstnarhuset Messen w Ålvik w Norwegii Agnieszka Gotowała pracuje głównie nad wizualnym projektem artystycznym „Crystal Identity”. Artystka realizuje cykl prac przy wykorzystaniu różnorodnych technik fotograficznych oraz połączenia wizualnych i performatywnych praktyk.

Tematyka projektu związana jest z poszukiwaniem tożsamości, odkrywaniem dowodów istnienia poprzez złożoną interakcję z naturą. Istotny wpływ na realizację prac Gotowały mają długo oraz krótkofalowe procesy zachodzące w naturze, różnorodność oraz zmienność stanów natury, integralność poszczególnych jej elementów. Artystkę interesuje symbioza i autonomia w zależności pomiędzy wewnętrznymi, a zewnętrznymi krajobrazami oraz ich wzajemna więź. W ramach wydarzeń organizowanych w formule „open studio” Gotowała zaprezentuje swoją rezydencyjną pracę w procesie.

/

Agnieszka Gotowała – multidyscyplinarna artystka z Polski, która pracuje na skraju sztuk wizualnych oraz performatywnych. Gotowała jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Politechniki Wrocławskiej. W swojej pracy artystycznej skupia się na procesach badawczych, obserwując przemiany zaistniałe w obszarach takich jak relacja pomiędzy człowiekiem i naturą, wspomnienia z nimi związane, a także ich tożsamość.