Login

Register

Login

Register

9.04.2018 Poniedziałek

Mikrogranty – znamy zwycięskie projekty wszystkich trzech ścieżek

Od 1 do 15 marca trwał pierwszy w tym roku nabór do ogólnomiejskiego programu wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych. Poznaliśmy już wyniki i wiemy, które projekty będą zrealizowane we Wrocławiu.

W marcu rozpoczęły się nabory do organizowanych pod wspólną nazwą, ogólnomiejskich Mikrograntów. We współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz Fundacją Umbrella, osoby fizyczne i grupy nieformalne, młode organizacje pozarządowe oraz grupy młodzieżowe będą mogły od końca kwietnia realizować łącznie 37 projektów o charakterze lokalnym. Celem programu jest pomoc w zdobyciu lub rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

Każda ze ścieżek prowadziła osobne nabory, w ramach których eksperci zaproszeni do komisji oceniali 204 nadesłane inicjatywy. Poniżej znajdziecie wyniki:

Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych – Edycja 16.
Ze 117 pomysłów, które zostały przekazane do dwuetapowej oceny, niezależne, zewnętrzne komisje wybrały 12 zwycięskich projektów. W skład każdej z komisji wchodzili zaproszeni przez nas specjaliści – zarówno praktycy, jak i teoretycy lokalnych projektów animacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych czy artystycznych.

Szczegółową ocenę wszystkich inicjatyw oraz opis 12 zwycięskich projektów znajdziecie TUTAJ.

Mikrogranty NGO
Do ścieżki dla młodych organizacji pozarządowych (do 5 lat działalności) do oceny eksperckiej przekazano 52 wnioski. 11 z nich zostanie dofinansowanych kwotami od 5 do 10 tysięcy złotych brutto.

Szczegółową ocenę wszystkich inicjatyw znajdziecie TUTAJ.

Mikrogranty młodzieżowe
W naborze dla nieformalnych grup złożonych z minimum trzech osób w wieku od 13 do 21 lat, z których przynajmniej jedna musi być pełnoletnia, spłynęło 15 projektów. Dofinansowanie na poziomie 1 tysiąca złotych brutto otrzyma 14 inicjatyw.

Szczegółową ocenę wszystkich inicjatyw oraz opis 12 zwycięskich projektów znajdziecie TUTAJ.

1 maja rusza kolejny nabór! Będzie to specjalna edycja Mikrograntów, do której będzie można zgłaszać inicjatywy odbywające się w plenerze – na podwórkach, skwerach, w parkach i na terenach zielonych. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Do zobaczenia w mieście!

Więcej informacji na:

www.wroclaw.pl/Mikrogranty
strefakultury.pl/mikrogranty
www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyNGO
www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe   
www.facebook.com/mikrogranty
www.instagram.com/mikro.granty

- Czytaj także

p:9195