Enrico Floriddia

Immigrated Pieces

Rok urodzenia: 1984 Dziedzina: Self-publishing, sztuki wizualne Miasto rezydencji: Wrocław

Enrico Floriddia to francuski fotograf i artysta wizualny, który we Wrocławiu zajął się kapitałem kulturowym i jego przechowywaniem w pamięci zbiorowej. „Immigrated Pieces” to opowieść oparta na historii kilku obiektów i miejsc wybranych przez artystę. Badanie genezy i historii dzieł sztuki stało się punktem wyjścia do analizy postrzegania ich przez mieszkańców stolicy Dolnego Śląska.

Niezmiernie istotnymi punktami na osi czasu rezydencji Floriddii były spotkania zorganizowane w Muzeum Współczesnym Wrocław: „Prolog” – spotkanie inicjujące działania badawcze artysty, a zarazem artist talk, podczas którego Enrico opowiedział o swojej dotychczasowej działalności, „Mapy” – warsztat związany z kartografią (dosłowną, ale też dotyczącą naszych osobistych podróży i wędrówek), a wreszcie „Poezja Rzeczy” – prezentacja finałowa, podczas której Floriddia zaprezentował przygotowany przez siebie performens, którego korzenie sięgają zbadanych przez niego instrukcji dotyczących transportowania obiektów muzealnych, tym samym nawiązując do analogii pomiędzy wędrówką rzeczy i osób. „Poezja Rzeczy” to także spotkanie promocyjne wokół art book’a przygotowanego przez artystę (dostępnego w wersji cyfrowej w zakładce PUBLIKACJE). Spotkania artysty z mieszkańcami miasta, których historie rodzinne są często splecione z dziełami artystycznymi będącymi obiektem badań artysty, stworzyły swego rodzaju mapę pamięci, dzięki której Floriddia wysnuł refleksję nad instytucjami powołanymi do życia w celu archiwizacji i ochrony dzieł sztuki.